அவர்கள் இந்தக் குர்ஆனை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டாமா?

மனிதனுக்கு உள்ள மகத்தான ஆற்றல்தான் அவனது சிந்தனா சக்தி ஆகும். கேள்வி, பார்வை போன்ற புலன்கள் மனிதனின் சிந்தனை சக்தியின் கூர்மைக்கு வலுச்சேர்க்கின்றன. இஸ்லாம் நமக்கு அறிமுகம்…